Χανιά: Διεθνής συνάντηση επιστημόνων για την απειλή της ερημοποίησης


Η Κρήτη είναι μέσα στις περιοχές που απειλούνται με την ερημοποίηση, καθώς οι αλλαγές στο κλίμα και τα έντονα καιρικά φαινόμενα σε συνδυασμό με τις ανθρώπινες παρεμβάσεις επηρεάζουν και θα επηρεάσουν τα επόμενα χρόνια την περιοχή. Η επισήμανση αυτή έγινε στα πλαίσια επιστημονικής συνάντησης εταίρων του προγράμματος που αφορά την εφαρμογή μιας ενιαίας δράσης έναντι στην ξηρασία και την ερημοποίηση στις περιοχές της λεκάνης της Μεσογειακής Ευρώπης μέσω ενός συστήματος τοπικών πολιτικών δράσεων.
Η συνάντηση πραγματοποιείται στα Χανιά και σήμερα οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν περιοχές του νομού όπου υπάρχουν προβλήματα υπεράντλησης, αλάτωσης εδαφών λόγω εντατικής καλλιέργειας θερμοκηπίων, υπερβόσκησης, διάβρωσης εδαφών αλλά και ανταγωνισμός χρηστών νερού για άρδευση αλλά και κατά την τουριστική περίοδο λόγω των αυξημένων αναγκών.
Καταγραφή της κατάστασης του οικοσυστήματος
Σύμφωνα με τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Υποτροπικών Φυτών και Ελιάς Χανίων Κώστα Χαρτζουλάκη στην συνάντηση των Χανίων στην παρούσα φάση γίνεται καταγραφή της κατάστασης του οικοσυστήματος και εξετάζεται το κατά πόσο οι διάφορες ανθρωπογενείς δράσεις έχουν επιδράσει το περιβάλλον.
Οι επιστήμονες από την Ελλάδα 7 περιφέρειες από την Ιταλία 3 από την Ισπανία, την Γαλλία και την Πορτογαλία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα αναλύσουν τα δεδομένα και θα εφαρμόσουν ένα κοινό μοντέλο, υπολογισμού, ώστε στο τέλος του προγράμματος μετά από περίπου 12 μήνες να μπορέσουν να καταλήξουν κατά πόσο τα κλιματικά δεδομένα, τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα επηρεάσουν την ερημοποίηση.
πηγή: pathfinder.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: