Περιβάλλον: οδηγία της ΕΕ για την ευθύνη εξασφαλίζει ότι όσοι ρυπαίνουν θα πληρώνουν


Το πρώτο νομοθέτημα της ΕΕ, που ορίζει κανόνες για την ευθύνη σε περίπτωση πρόκλησης βλαβών στο περιβάλλον και που βασίζεται στην αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει" η οποία διατυπώνεται στη Συνθήκη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, θα τεθεί σε ισχύ από τη Δευτέρα 30 Απριλίου. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα από τις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το νομοθέτημα, το οποίο έχει τη μορφή κοινοτικής οδηγίας, θα εξασφαλίσει στο μέλλον την πρόληψη και τη διόρθωση των περιβαλλοντικών ζημιών στην ΕΕ καθώς και τον καταλογισμό της ευθύνης σε εκείνους που τις προκαλούν.
Η έννοια της περιβαλλοντικής ζημίας περιλαμβάνει τις βλάβες στους υδάτινους πόρους, στα φυσικά ενδιαιτήματα, στα ζώα και στα φυτά, καθώς και τη μόλυνση του εδάφους που προκαλεί σοβαρές βλάβες της υγείας του ανθρώπου. Τα κράτη μέλη οφείλουν να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο το αργότερο στις 30 Απριλίου, μέχρι σήμερα όμως, μόνο η Ιταλία, η Λετονία και η Λιθουανία έχουν συμμορφωθεί.
Ο αρμόδιος Επίτροπος για θέματα περιβάλλοντος κ. Σταύρος Δήμας δήλωσε σήμερα τα εξής: «Η αρχή σύμφωνα με την οποία ο ρυπαίνων πρέπει να πληρώνει αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής της ΕΕ και με το νομοθέτημα αυτό την εφαρμόζουμε στην πράξη. Η οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη θα αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για την πρόληψη των ζημιών, ενώ όταν σημειώνονται σοβαρές ζημίες, παρέχει τη δυνατότητα στις κυβερνήσεις να απαιτούν αποκατάσταση από τον ένοχο. Με ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι, μέχρι σήμερα, μόνο τρία κράτη μέλη έχουν μεταφέρει στην εθνική τους νομοθεσία αυτό το ζωτικής σημασίας νομοθέτημα. Εάν δεν ακολουθήσουν σύντομα και τα υπόλοιπα, η Επιτροπή θα αναγκαστεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να κινήσει νομικές διαδικασίες.»
Βασικά χαρακτηριστικά της οδηγίας
Η οδηγία ορίζει ένα πλαίσιο βασισμένο στην περιβαλλοντική ευθύνη για να εξασφαλίσει την πρόληψη ή και τη διόρθωση των περιβαλλοντικών ζημιών. Η έννοια της περιβαλλοντικής ζημίας περιλαμβάνει τις βλάβες στα βιολογικά είδη και στα φυσικά ενδιαιτήματα που προστατεύονται σε επίπεδο ΕΕ βάσει της οδηγίας του 1979 για τη διατήρηση των αγρίων πτηνών και της οδηγίας του 1992 για τη διατήρηση των φυσικών ενδιαιτημάτων, τις βλάβες στα ύδατα που καλύπτονται από την οδηγία πλαίσιο του 2000 για τους υδάτινους πόρους, καθώς και τη μόλυνση του εδάφους που εκθέτει σε σοβαρό κίνδυνο βλάβης την υγεία του ανθρώπου. Η οδηγία δεν θα έχει αναδρομική ισχύ.
Τα μέρη που ενδεχομένως θα φέρουν την ευθύνη κάλυψης των δαπανών για την πρόληψη ή τη διόρθωση της περιβαλλοντικής ζημίας είναι οι φορείς που αναπτύσσουν τις επικίνδυνες ή δυνάμει επικίνδυνες δραστηριότητες οι οποίες απαριθμούνται στην οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη. Σε αυτές συγκαταλέγονται οι δραστηριότητες που ελευθερώνουν βαρέα μέταλλα στα ύδατα ή στον ατμοσφαιρικό αέρα, οι εγκαταστάσεις παραγωγής επικίνδυνων χημικών προϊόντων, οι χώροι υγειονομικής ταφής αποβλήτων και οι εγκαταστάσεις καύσης. Υπεύθυνοι για την κάλυψη των δαπανών πρόληψης ή διόρθωσης των ζημιών σε προστατευόμενα είδη και φυσικά ενδιαιτήματα μπορούν να καταστούν και άλλοι οικονομικοί φορείς, μόνον όμως εφόσον διαπιστωθεί δόλος ή αμέλεια εκ μέρους τους.
Ας ελπίσουμε το όλο σχέδιο να εφαρμοστεί και στη χώρα μας και να μην αντιμετωπιστεί κυρίως από την κυβερνητική ομάδα και τα διάφορα όργανα εξουσίας, σαν ένα "εξωγήινο" μέτρο..
Περισσότερα: ERT3.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: