Ασιατική Τράπεζα κατά της φτώχειας και υπέρ του περιβάλλοντος

Η ΑΣΙΑΤΙΚΗ Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΑΑΤ) αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, για την περάτωση της αποστολής της, καθώς πάνω από 1,9 δισεκατομμύρια άνθρωποι στην Ασία ζουν με λιγότερο από δύο δολάρια ημερησίως.Αξίζει να σημειωθεί ότι το κατά κεφαλήν εισόδημα στις αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας, σε πραγματικούς όρους, αυξήθηκε από τα 170 δολάρια το 1967 στα 1000 δολάρια το 2005, σύμφωνα με την Ασιατική Αναπτυξιακή Τράπεζα.
Ασιατικό συνέδριο
Στο 40ο ετήσιο συνέδριο, η Ασιατική Αναπτυξιακή Τράπεζα, αναθεώρησε το ρόλο της στη περιοχή καθώς ειδικοί αναφέρουν ότι επίκειται ανάπτυξη της τάξεως του 45%, στην ευρύτερη περιοχή, μέχρι το 2020.
Ορισμένες χώρες μέτοχοι της (ΑΑΤ) δηλώνουν ότι η μείωση του επιπέδου της φτώχειας θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο της Τράπεζας. Το μέσο για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός είναι με την βελτίωση της υποδομής αλλά και του χρηματοπιστωτικού τομέα ώστε οι αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας να επωφεληθούν από την ανάπτυξη που επίκειται στην περιοχή.
"Χρειάζεται ανάπτυξη με συμμετοχή, ώστε να επωφεληθούν τα 620 εκατομμυρίων Ασιατών που ζουν με λιγότερο από ένα δολάριο την ημέρα, αλλά και για του υπόλοιπους 1,9 δισεκατομμυρίων» δήλωσε ο πρόεδρος της ΑΑΤ, Χαρουχίκο Κουρόντα.Η βιώσιμη ανάπτυξη, από την άλλη πλευρά, απαιτεί συνετή χρήση των πηγών ενέργειας ώστε οι φτωχοί να μην επωμιστούν τις περιβαλλοντολογικές αλλαγές. Κάτι τέτοιο σημαίνει εφαρμογή αποτελεσματικών πρακτικών και τη διακοπή των αναποτελεσματικών όπως είναι η αποψίλωση, η ρύπανση του εδάφους και του θαλάσσιου οικοσυστήματος.
"Πάνω από όλα θα πρέπει να βλέπουμε την προστασία του περιβάλλοντος σαν μια επένδυση στο μέλλον».

πηγή: kathimerini.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: