Σβήστε τα φώτα για το περιβάλλον


"Κλείστε τα φώτα για δέκα λεπτά" είναι το σύνθημα του υπουργείου Εσωτερικών, που αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα του περιβάλλοντος και ειδικότερα στην αντιμετώπιση της επικίνδυνης κλιματολογικής αλλαγής.
Στο πλαίσιο της συμμετοχής της χώρας μας στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, Τρίτη, 5 Ιουνίου 2007 στις 10:00 τα φώτα θα σβήσουν για δέκα λεπτά, ύστερα από εγκύκλιο που υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών, Προκόπης Παυλόπουλος .
Όλες οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ, καλούνται να συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία.
Βέβαια σύμφωνα με την εγκύκλιο πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να μη σβήσουν τα φώτα εκεί όπου θα δημιουργηθούν ιδιαίτερα προβλήματα ή κίνδυνοι (π.χ. χειρουργεία )
Με αυτή την κίνηση το υπουργείο Εσωτερικών προσδοκά στην ευαισθητοποίηση και συμμετοχή ολόκληρου του κρατικού μηχανισμού στην παγκόσμια αυτή εκδήλωση, που θα σηματοδοτήσει και το βαθμό ανταπόκρισης της χώρας μας στην προσπάθεια αντιμετώπισης παγκόσμιων προβλημάτων, όπως αυτό της κλιματολογικής αλλαγής.
πηγή: Ant1, ΑΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: