Πρόγραμμα παραγωγής βιοκαυσίμων στο θεσσαλικό κάμπο


radial symmetry
Originally uploaded by satel444
Σε εξέλιξη βρίσκεται πρόγραμμα παραγωγής βιοκαυσίμων στη Θεσσαλία, το οποίο θα περιλάβει όλο το κύκλωμα από την παραγωγή των ενεργειακών φυτών μέχρι την παραγωγή των τελικών προϊόντων και μελέτη της χρήσης από τους τελικούς χρήστες. Διάφορα σενάρια θα αναλυθούν για να μελετηθούν οι επιπτώσεις στους αγρότες και στην οικονομία της περιοχής, η συμβολή στη συμμόρφωση της χώρας στις διεθνείς της υποχρέωσες και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον της Θεσσαλίας.
Για την υλοποίηση του προγράμματος θα καλλιεργηθούν σε διάφορα Θεσσαλικά μικροκλίματα φυτά για παραγωγή υγρών καυσίμων. Για το παρόν πρόγραμμα επελέγησαν οι καλλιέργειες της ελαιοκράμβης, του ηλίανθου για παραγωγή λαδιών και σόργου για παραγωγή αλκοόλης. Υπεύθυνος της εργασίας είναι ο κ. Θ. Α. Γέμτος Διευθυντής του Εργαστηρίου Γεωργικής Μηχανολογίας του Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
περισσότερα εδώ
πηγή: ert3.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: