Πυρκαγιές και πλημμύρες


where is diversity?
Originally uploaded by satel444
Με αφορμή τα τελευταία καιρικά φαινόμενα, ας πούμε κάτι για τις πλημμύρες σε σχέση με την έλλειψη δασικών εκτάσεων και συγκεκριμένα της έλλειψης εκτάσεων λόγω των πυρκαγιών. Στην Πελοπόννησο οι επιπτώσεις φαίνονται. Εδώ αναδεικνύεται η σημασία των δέντρων στην υγεία τόσο του εδάφους όσο και των ανθρώπων. Τα δέντρα είναι αυτά που συγκρατούν σε μεγάλο βαθμό την ορμή των νερών. Τα δάση συγκρατούν και χρησιμοποιούν μεγάλες ποσότητες νερού, ποσότητες μεγαλύτερες από τις ποσότητες που συγκρατούν οι αγροτικές εκτάσεις. Οι πυρκαγίες αλλάζουν και τη δομή του εδάφους, αυξάνοντας το ρυθμό διάβρωσης και έτσι το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο. Η WWF στα τέλη Σεπτεμβρίου είχε εκθέσει αναλυτικά τις επιτπώσεις με τίτλο "Οικολογικός απολογισμός των καταστροφικών πυρκαγιών του Αυγούστου 2007 στην
Πελοπόννησο"

Δεν υπάρχουν σχόλια: