Το πρόβλημα της Κερκίνης


birds in Kerkini
Originally uploaded by satel444
Μετά το πρόβλημα της Κορώνειας που είναι ακόμη αόριστο, αξίζει να αναφερθεί και ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει εδώ και καιρό, αυτό της Κερκίνης. Το πρόβλημα της λίμνης Κερκίνης εντοπίζεται στο νερό, στη διαχείριση του νερού. Η μεγάλη διακύμανση της στάθμης του νερού επηρεάζει διάφορα σπάνια είδη που ζουν εκεί. Η Κερκίνη γεμίζει με νερό για να εξυπηρετήσει τις αρδευτικές ανάγκες τις περιοχής. Επειδή όμως το αρδευτικό δίκτυο για τη μεταφορά του νερού παρουσιάζει αρκετά προβλήματα, παρουσιάζονται αρκετές απώλειες. Επομένως για να καλυφθούν οι ανάγκες σε νερό η λίμνη γεμίζει τον Ιανουάριο(πιθανώς) με περισσότερο νερό απ'οσο πρέπει . Το πρόβλημα αυτό της διαχείρισης του νερού τείνει να εξαφανίσει τους λασπότοπους και τις ρηχές περιοχές, που είναι απαραίτητες για πλήθος ειδών ως τόπος αναπαραγωγής και καταφύγιο. Ένα άλλο πρόβλημα είναι και τα φερτά υλικά που εισέρχονται στη λίμνη μέσω του Στρυμώνα με αποτέλεσμα να μειώνεται κι άλλο η χωρητικότητά της. Η αυξημένη στάθμη των νερών λόγω της λανθασμένης διαχείρισης καθώς και η ρύπανση της λίμνης μέσω του Στρυμώνα, απειλούν την οικολογική σημασία της λίμνης. Μιας και η Κερκίνη είναι τεχνητή λίμνη λογικό είναι να εξυπηρετεί οικονομικές ανάγκες. Οι οικονομικές όμως ανάγκες οφείλουν να σέβονται τον σημαντικό αυτόν υγροβιότοπο. Ισορροπία, αυτό είναι το κλειδί..
earthsos.gr/earthsos.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: