Βιοδείκτες: Άγρυπνοι ανιχνευτές των αλλαγών του περιβάλλοντος


Οι βιοδείκτες είναι οργανισμοί όπως λειχήνες, πουλιά και βακτήρια που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή της υγείας του περιβάλλοντος. Οι οργανισμοί εποπτεύονται για αλλαγές που ίσως υποδηλώνουν πρόβλημα με το οικοσύστημά τους. Οι αλλαγές μπορούν να αφορούν τη βιοχημεία, τη φυσιολογία, τη γενετική, τη συμπεριφορά κτλ. Κάθε οργανισμός έχει την ιδιότητα να καταγράφει την υγεία του περιβάλλοντος στο οποίο ζει. Οι βιοδείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ανιχνεύσουν την παρουσία ρύπανσης και την επίδρασή της στο συγκεκριμένο οικοσύστημα, μπορούν να ανιχνεύσουν αλλαγές στο οικοσύστημα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο ουσιών όπως το νερό για την παρουσία άλλων, μολυντικών ουσιών. Τα πλεονεκτήματα των βιοδεικτών σε σχέση με διάφορα όργανα μέτρησης είναι αρχικά το πόσο οικονομικά και γρήγορα είναι τα συμπεράσματα που βγαίνουν από τη μελέτη τους. Επίσης, οι βιοδείκτες έχουν κι ένα άλλο μεγάλο πλεονέκτημα: είναι ζωντανοί. Κατά συνέπεια, μπορούν να καλύψουν ένα περιβάλλον ευρείας έκτασης καταγράφοντας το μέσα σε ένα φάσμα κλιματολογικών συνθηκών. Υπάρχει δηλαδή και ακρίβεια, μιας και οι βιοδείκτες μπορούν να καταγράψουν τοξικές ουσίες τις οποίες ένα σύγχρονο μηχάνημα καταγραφής να μην μπορεί να τις ανιχνεύσει.
Ζωικοί δείκτες
Μία αύξηση ή μείωση σε έναν ζωϊκό πληθυσμό μπορεί να δείχνει αλλαγές στο οικοσύστημα λόγω ρύπανσης. Επίσης η συγκέντρωση διαφόρων τοξικών ουσιών στους ιστούς ενός ζώου αντικατοπτρίζει το περιβάλλον στο οποίο ζει αυτός ο οργανισμός.
Φυτικοί δείκτες
Παρουσία ή απουσία ενός συγκεκριμένου φυτικού είδους ή βλάστησης μπορεί να δίνει σημαντικές πληροφορίες για την υγεία του συγκεκριμένου οικοσυστήματος.
Μικροβιακοί δείκτες
Χρησιμοποιούνται ως δείκτες για την υγεία του υδάτινου και του εδαφικού περιβάλλοντος.
Μπορεί κάποιος εύκολα να πάρει δείγμα γιατί βρίσκονται σε μεγάλους αριθμούς. Κάτω από συνθήκες stress όπως πχ παρουσία καδμίου ορισμένοι μικροοργανισμοί παράγουν συγκεκριμένες πρωτεΐνες.
earthsos.gr/earthsos.blogspot.com
πληροφορίες από: http://biobasics.gc.ca
Use of Native and Cultivated Plants as Bioindicators and Biomonitors of Pollution Damage-Weinstein LH, Laurence JA, Mandl RH, Wälti K

Δεν υπάρχουν σχόλια: