Η εγκυκλοπαίδεια της ζωής


Η εγκυκλοπαίδεια της ζωής είναι μια προσπάθεια για συγκέντρωση και καταγραφή πληροφορίων για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς που έχουν περιγραφεί. Οι πληροφορίες αυτές θα βρίσκονται στο δικτυακό τόπο http://www.eol.org. Χάρη στο διαδίκτυο σήμερα υπάρχει δυνατότητα για καταγραφή των 1.8 εκατομμυρίων ειδών που είναι γνωστά. Το όλο πρόγραμμα που οργανώνεται από επιστήμονες θα περιλαμβάνει περιγραφές ειδών, εικόνες, χάρτες, βίντεο, ήχους, συνδέσεις για γονιδιώματα και επιστημονικές δημοσιεύσεις. Την Τρίτη δημοσιεύτηκαν για το κοινό 30.000 μη ολοκληρωμένες σελίδες ειδών. Αρχικά η εγκυκλοπαίδεια θα περιλαμβάνει τα ζώα, τα φυτά και τους μυκήτες και αργότερα θα συμπεριληφθούν τα είδη που έχουν εκλείψει και τα μικρόβια. Στις 26 Φεβρουαρίου που παρουσιάστηκαν οι σελίδες το σύστημα κατέρρευσε προσωρινά λόγω της μεγάλης προσέλευσης επισκεπτών. Κάθε ερασιτέχνης θα μπορεί να δίνει πληροφορίες οι οποίες όμως θα επιμελούνται από ειδικούς επιστήμονες. Οι επισκέπτες θα μπορούν να αναζητούν πληροφορίες ανάλογα με το σκοπό και την ιδιότητά τους, πχ μαθητές, ερευνητές βιολογίας και ανάλογα θα προσαρμόζεται και η σελίδα.
earthsos.gr/earthsos.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: