Σπόγγοι: Τα απλούστερα πολυκύτταρα ζώα

Οι σπόγγοι είναι ζώα που ανήκουν στο φύλο Porifera(φέρουν πόρους).
Είναι αρχέγονα και κυρίως θαλάσσια ζώα τα οποία ζουν προσκολλημένα και δεν μετακινούνται. Οι σπόγγοι είναι τα κατώτερα πολυκύτταρα ζώα και δεν έχουν πραγματικούς ιστούς. Στερούνται μυών, νεύρων και εσωτερικών οργάνων.

Το σώμα τους έχει πολλούς πόρους από τους οποίους διέρχεται, φιλτράρεται το νερό ώστε να εξασφαλιστούν το οξυγόνο και τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για τη ζωή.
Τα άχρηστα προϊόντα αποβάλλονται στη συνέχεια μέσω της ροής του νερού από το στόμιο εξόδου(osculum). Το σώμα τους ,δηλαδή, μοιάζει με έναν μικρό σάκκο ο οποίος έχει μικρές τρύπες-αγωγούς από τις οποίες εισέρχεται το νερό και το άνοιγμα στο πάνω μέρος που χρησιμεύει σαν έδρα.

Η ομοιότητα των σπόγγων με τα χοανομαστιγοφόρα πρωτόζωα που σχηματίζουν αποικίες δείχνει πιθανά ένα εξελικτικό άλμα από τους μονοκύτταρους στους πολυκύτταρους οργανισμούς. Παρ’ όλα αυτά σύγχρονες γονιδιωματικές αναλύσεις προτείνουν ότι οι σπόγγοι δεν είναι τα αρχαιότερα ζώα και ότι πιθανώς να απλοποιήθηκαν με την πάροδο του χρόνου.
Υπάρχουν πάνω από 5,000 σύγχρονα, γνωστά είδη σπόγγων και μπορούν να βρεθούν σε όλα τα βάθη. Οι σπόγγοι έχουν διάφορους τύπους κυττάρων (αμοιβαδοκύτταρα, κολλεγχυμοκύτταρα, μυοκύτταρα, νευρικά κύτταρα) και υπάρχουν τρεις τύποι σπόγγων όσον αφορά τη δομή: ασκονοειδής τύπος, συκονοειδής τύπος και λευκονοειδής τύπος. Οι σπόγγοι χρησιμεύουν σαν στέγη για διάφορα είδη ζώων όπως για μαλάκια, αρθρόποδα ακόμη και ψάρια.
Ο σπόγγος του μπάνιου είναι ο ελαστικός σκελετός σπόγγου χωρίς τη ζωντανή πρωτοπλασματική ουσία.

earthsos.gr/earthsos.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: