Ενέργεια από αγελάδες μπορεί να παράγει ηλεκτρισμό για εκατομμύρια ανθρώπους


Η μετατροπή της «κοπριάς» των εκτρεφόμενων ζώων σε μια οικιακή πηγή ανανεώσιμου καυσίμου θα μπορούσε να παράγει αρκετό ηλεκτρισμό ώστε να καλύψει το 3% ολόκληρων των ενεργειακών και καταναλωτικών απαιτήσεων της Βόρειας Αμερικής και να οδηγήσει σε μια σημαντική μείωση στις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου σύμφωνα με μια νέα έρευνα.


Αυτή η έρευνα αφορά όλες τις χώρες με εκτρεφόμενα ζώα καθώς είναι η πρώτη προσπάθεια να επισημανθεί μια διαδικασία για την ποσοτικοποίηση του συνολικού ποσού ανανεώσιμης ενέργειας που μπορεί να αντληθεί από τα βοοειδή και άλλα ζωντανά.
Η κοπριά αυτών των ζώων, όταν αποικοδομείται φυσικά, απελευθερώνει δύο συγκεκριμένα, δυνητικά αέρια του θερμοκηπίου- το νιτρώδες οξείδιο και το μεθάνιο. Σύμφωνα με την Διακυβερνητική διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή, το νιτρώδες οξείδιο ζεσταίνει την ατμόσφαιρα 310 φορές περισσότερο απ’ ότι το διοξείδιο του άνθρακα και το μεθάνιο 21 φορές περισσότερο.
Η δημοσίευση δημιουργεί δύο υποθετικές εκδοχές και τις ποσοτικοποιεί για να συγκρίνει τις αποταμιεύσεις ενέργειας και τα οφέλη μείωσης των εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου. Η πρώτη εκδοχή είναι η γνωστή “business” με το καμένο γαιάνθρακα για ενέργεια και με την κοπριά να αφήνεται στην φυσική της αποικοδόμηση. Η δεύτερη είναι αυτήν στην οποία η κοπριά πέπτεται αναερόβια για να δημιουργήσει βιο-αέριο και έπειτα καίγεται.
Μέσω της αναερόβιας πέψης που είναι παρόμοια με τη διαδικασία για τη δημιουργία κομπόστας, η κοπριά μπορεί να μετατραπεί σε βιοαέριο(biogas) πλούσιο σε ενέργεια, το οποίο συγκεκριμένες μικροτουρμπίνες(συμπιεστές) μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εκατοντάδες εκατομμύρια των εκτρεφόμενων ζώων που κατοικούν στις Η.Π.Α θα μπορούσαν να παράγουν περίπου 100 δισεκατομμύρια κιλοβάτ ώρες ηλεκτρισμού - ενέργεια ικανή να τροφοδοτήσει εκατομμύρια σπίτια και γραφεία. Και, καθώς η φυσική αποικοδόμηση της κοπριά έχει πολύ αρνητική επίδραση στο περιβάλλον(εννοείται δε συγκρίνεται συνολικά με το CO2), το νέο σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων έχει μια δυνητική ικανότητα μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου κατά 99 εκατομμύρια μετρικούς τόνους.
Η καύση του βιοαερίου οδηγεί στην εκπομπή μερικών ποσοτήτων CO2 αλλά η συνολική παραγωγή θα είναι σίγουρα μικρότερη για παράδειγμα από το γαιάνθρακα. Οι συγγραφείς της έρευνας αναφέρουν ότι τώρα που ασκείται αρνητική κριτική τα βιοκαύσιμα, η παραγωγή του βιοαερίου από την κοπριά έχει το λιγότερο αμφισβιτήσιμο όφελος της επαναχρησιμοποίησης μια υπάρχουσας πηγής αποβλήτων και έχει τη δυναμική να βελτιώσει το περιβάλλον.
  • Μεταφρασμένο και προσαρμοσμένο από: Institute of Physics. "Cow Power Could Generate Electricity For Millions." ScienceDaily 24 July 2008. 24 July 2008 http://www.sciencedaily.com­.
  • Journal reference:
    Dr. Michael E. Webber and Amanda D Cuellar. Cow Power: The Energy and Emissions Benefits of Converting Manure to Biogas. Environmental Research Letters, 3 034002 (8pp), July 24, 2008 DOI:
    10.1088/1748-9326/3/3/034002
earthsos.gr/earthsos.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: