Επιδράσεις της θέρμανσης του κλίματος στα ψάρια


H διεθνής κοινή γνώμη για την πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής είναι τώρα εμφανής: η παγκόσμια υπερθέρμανση οφείλεται σε ένα μεγάλο ποσοστό στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Προκαλεί απότομη υποβάθμιση του περιβάλλοντος και αυξάνει τον κίνδυνο για τη βιοποικιλότητα. Παρόλα αυτά, οι μηχανισμοί της επίδρασής της είναι ελάχιστα γνωστοί, ιδιαίτερα στο υδάτινο περιβάλλον.

Στο Cemagref, δύο ερευνητές, που αναλύουν την κοινότητα ψαριών του γλυκού νερού για πάνω από δύο δεκαετίες, έχουν παρατηρήσει αλλαγές που είναι περισσότερο απότομες και μακράς διάρκειας από ότι προβλεπόταν.

Η παγκόσμια υπερθέρμανση, που οι επιδράσεις της έχουν παρουσιαστεί αρχικά στη δεκαετία του 80 και το 90, επηρεάζει τη λειτουργία των οικοσυστημάτων του κόσμου καθώς και τη δομή και την ποικιλότητα των φυτικών και των ζωϊκών κοινοτήτων. Η πιο πρόσφατη αναφορά του GIEC(International group of experts on global warming), τον Σεπτέμβριο του 2007 δηλώνει ότι η παγκόσμια θερμοκρασία θα αυξηθεί από 1,4-5,8 βαθμούς κελσίου από σήμερα μέχρι το 2100. Αυτό το φαινόμενο είναι μια πρόσθετη πίεση στο περιβάλλον που θα γίνει έντονα απότομο με το χρόνο και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό βιώσιμης ανάπτυξης και διαχείρισης οικοσυστημάτων. Όμως, η επίπτωση και η τελική επιρροή άλλων μη κλιματικών παραγόντων παραμένει ακόμη απροσδιόριστη.


after the storm..

Μείωση της βιοποικιλότητας;
Οι Martin Daufresne και Philippe Boet, ερευνητές από το Cemagref, έχουν μελετήσει της επιδράσεις της παγκόσμιας υπερθέρμανσης σε κοινότητες ψαριών που κατοικούν σε γαλλικά ποτάμια. Οι αλλαγές στον αριθμό, το μέγεθος και την παρουσία των αλιευμένων ειδών ψαριών παρατηρούνται περίπου εδώ και είκοσι χρόνια. Οι ψαράδες πιστεύουν ότι η αλιεία σήμερα είναι διαφορετική σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Τα νέα είδη που ζουν στα νότια, ζεστά νερά όπως το Spirlin (Alburnoides bipunctatus) και ο κοινός ροδεός αντικαθιστούν σταδιακά τα παραδοσιακά αλιευμένα είδη. Με μία μεγάλης κλίμακας ανάλυση, συνδυάζοντας δεδομένα που συλλέχθηκαν από πολλές τοποθεσίες για 15-25 χρόνια, αυτοί οι ερευνητές έδειξαν μια ουσιώδη επίδραση της κλιματικής αλλαγής στη δομή των κοινοτήτων των ψαριών.

Φαίνεται ότι το ποσοστό των ψαριών που κατοικούν σε θερμά και νότια μέρη αυξήθηκε από 20% σε 40% και τελικά σε 50% ανάμεσα στο 1979 και το 2004. Ενώ μεγάλοι αριθμοί από αυτά τα μικρά ψάρια τείνουν να γίνουν κυρίαρχα ανάμεσα στις κοινότητες, τα μεγάλα ψάρια που είναι περισσότερο ευαίσθητα στην αύξηση της θερμοκρασίας, τείνουν να εξαφανιστούν. Όμως, η αλλαγή αυτή συνοδεύεται και από μια μείωση της βιοποικιλότητας. Ο μεγάλος αριθμός των ψαριών που παρατηρείται κατανέμεται με ένα ολοένα και μικρότερο αριθμό ειδών.
Ξεχωρίζοντας τις επιπτώσεις της παγκόσμιας υπερθέρμανσης από αυτές που σχετίζονται με άλλους παράγοντες

Σε μεγάλους ποταμούς, τα ψάρια μπορούν επίσης να υπόκεινται σε μη κλιματικούς παράγοντες όπως τα αναπτυξιακά προγράμματα για το νερό, τα φράγματα και τους σταθμούς ενέργειας που μπορεί να επιδρούν στις μεγάλες αλλαγές που παρατηρήθηκαν στις υδρόβιες κοινότητες. Σύμφωνα με τα δεδομένα που συλλέχθηκαν σε αυτήν την κλίμακα, η επίδραση από αυτές τις πηγές φαίνεται να είναι αρκετά χαμηλή. Από την άλλη, τα φράγματα που δρουν σαν φυσικά εμπόδια, αποτρέπουν τα είδη του Νότου στη μετανάστευσή τους προς το Βορρά. Στο πιθανό ενδεχόμενο της αυξανόμενης θέρμανσης του κλίματος, η έλλειψη ροής ψαριών από το νότο όπως έχει παρατηρηθεί σε μερικές τοποθεσίες, μπορεί να είναι βλαβερή για την τωρινή διαδικασία της ανανέωσης των ειδών και η βιοποικιλότητα των μεγάλων ποταμών μπορεί να απειληθεί περισσότερο.

Αυτή η έρευνα συνεχίζεται σε συνεργασία με την εταιρεία ηλεκτρισμού της Γαλλίας με στόχο να εκτιμηθούν καλύτερα οι πραγματικές επιδράσεις αυτών των αναπτυξιακών δράσεων στα ψάρια και ιδιαίτερα στη φυσιολογία τους. Μακροπρόθεσμα, αυτή η έρευνα έχει δείξει ότι απαιτείται για μια καλύτερη κατανόηση αυτών των φαινομένων που προοδευτικά εξελίσσονται.

Μεταφρασμένο και προσαρμοσμένο από:
Cemagref (2008, November 15). Impact Of Climate Warming On Fish. ScienceDaily. Retrieved November 15, 2008, from http://www.sciencedaily.com/releases/2008/11/081106064631.htm

earthsos.gr/earthsos.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: