Γιατί καταρρέουν οι κοραλλιογενείς ύφαλοι σε όλο τον κόσμο;


Μια αποικία κοραλλιών. (Credit: Image courtesy of Oregon State University)

Μια έκρηξη γνώσης έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για την βασική βιολογία των κοραλλιών, αναφέρουν ερευνητές σε μια νέα αναφορά, βοηθώντας στην εξήγηση των λόγων για τους οποίους οι κοραλλιογενείς ύφαλοι σε όλον τον κόσμο καταρρέουν στην αναμέτρησή τους με την κλιματική αλλαγή και την οξέωση των ωκεανών.

Τα κοράλλια, όπως φαίνεται, έχουν μια γενετική πολυπλοκότητα αντίστοιχη με την ανθρώπινη, έχουν εκλεπτυσμένα συστήματα βιολογικής επικοινωνίας που στρεσάρονται από την παγκόσμια αλλαγή, και είναι ικανά να επιβιώσουν μόνο βασισμένα στην κατάλληλη λειτουργία της συμβιωτικής σχέσης τους με την άλγη, που ζει μέσα στα σώματά τους.
Μετά από μια υψηλά επιτυχημένη ζωή 250 εκατομμυρίων χρόνων, επιπλοκές σε αυτά τα βιολογικά και επικοινωνιακά συστήματα, είναι η κύρια αιτία του αποχρωματισμού και της κατάρρευσης οικοσυστημάτων με κοραλλιογενείς υφάλους σε όλον τον κόσμο, αναφέρουν ερευνητές στο περιοδικό Science.

«Γνωρίζαμε εδώ και καιρό τη γενική λειτουργία των κοραλλιών και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν από την κλιματική αλλαγή», αναφέρει η Virginia Weis, καθηγήτρια ζωολογίας στο πολιτειακό πανεπιστήμιο του Oregon. «Αλλά μέχρι τώρα, πολύ λίγα ήταν γνωστά για τη βασική βιολογία, τη δομή του γονιδιώματος και την εσωτερική επικοινωνία. Μόνα όταν πραγματικά κατανοήσουμε πως λειτουργεί η φυσιολογία τους θα ξέρουμε αν μπορούν να προσαρμοστούν σε αλλαγές του κλίματος, ή τρόπους για να βοηθήσουμε».

Τα κοράλλια είναι μικροσκοπικά ζώα, πολύποδες που υπάρχουν σαν γενετικά όμοια άτομα και μπορούν να τραφούν, να αμυνθούν και να σκοτώσουν πλαγκτόν ως τροφή. Επίσης εκκρίνουν ανθρακικό ασβέστιο που γίνεται η βάση για τον εξωτερικό σκελετό στον οποίο ζουν.

Αυτά τα ασβεστοποιημένα συστήματα μπορούν να μεγαλώσουν σε τεράστια μεγέθη για μεγάλες χρονικές περιόδους και να σχηματίσουν τους κοραλλιογενείς υφάλους που αποτελούν ένα από τα πιο παραγωγικά οικοσυστήματα του πλανήτη και μπορούν να φιλοξενούν περισσότερα από 4,000 είδη ψαριών και άλλων θαλάσσιων μορφών ζωής.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοραλλιογενείς ύφαλοι είναι τεράστια και αυξανόμενα. Πιέζονται από αλλαγές στη θερμοκρασία των ωκεανών, τη ρύπανση, την υπεραλιεία, την καθίζηση, την οξέωση, το οξειδωτικό στρες, τις ασθένειες και η συνεργιστική επίδραση μερικών από αυτών των προβλημάτων ίσως καταστρέψει τους υφάλους. Μερικές εκτιμήσεις προτείνουν ότι το 20% των κοραλλιογενών υφάλων του κόσμου είναι ήδη νεκροί και ένα πρόσθετο 24% απειλείται σοβαρά.

Η προβλεπόμενη οξέωση των ωκεανών στον επόμενο αιώνα αναμένεται να μειώσει την ασβεστοποίηση των κοραλλιών σε ποσοστά μέχρι 50% και να οδηγήσει σε διάλυση των σκελετών τους, επισημαίνουν οι ερευνητές στη δημοσίευση.

«Με μερικά από τα νέα ευρήματα για την συμβίωση των κοραλλιών και την ασβεστοποίηση και, για τον τρόπο λειτουργίας τους, οι βιολόγοι των κοραλλιών έχουν ξεκινήσει να σκέφτονται πιο ανοιχτά», αναφέρει ο Weis.

«Ίσως υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε για να ταυτοποιήσουμε και να προστατέψουμε τα είδη κοραλλιών που μπορούν να επιβιώσουν σε διαφορετικές συνθήκες. Ίσως δεν πρέπει απλώς να παρατηρούμε τους κοραλλιογενείς υφάλους του κόσμου να πεθαίνουν και να εξαφανίζονται».

Μεταφρασμένο-προσαρμοσμένο από:
Oregon State University (2009, May 29). Why Coral Reefs Around The World Are Collapsing. ScienceDaily. Retrieved May 30, 2009, from http://www.sciencedaily.com/releases/2009/05/090528142819.htm

Journal reference:
1. Virginia M. Weis and Denis Allemand. What Determines Coral Health? Science, 2009; DOI: 10.1126/science.1172540

earthsos.gr/earthsos.blogspot.com

Φωτογραφίες

plant

the rising sun

my village

riding

Οι τρεις πρώτες από το χωριό μου(Παλαιοκαρυά Τρικάλων)
Η τελευταία στη Θεσσαλονίκη-εγώ με το όχημα ;). Άρτεμις, ευχαριστώ για τη φωτογραφία.

earthsos.gr/earthsos.blogspot.com

Πλανήτης Γη: Αποκαλύπτοντας το παρελθόν, προβλέποντας το μέλλον


Μελέτες της κλιματικής εξέλιξης και της οικολογίας του παρελθόντος συνοδεύονται συχνά από χαμένες πληροφορίες- οι χαμένες μεταβλητές που απαιτούνται για μια ολοκληρωμένη εικόνα φαίνονταν εδώ και πολύ καιρό να είναι μη ανιχνεύσιμες μέχρι που κάποιοι επιστήμονες δημιούργησαν μια φόρμουλα η οποία θα γεμίσει τα κενά της γνώσης μας και θα βοηθήσει στην πρόβλεψη του μέλλοντος.

Μια πρωτότυπη μέθοδος ανακατασκευής των χαμένων δεδομένων θα ρίξει φως στο πως και γιατί το κλίμα μας μετακίνησε από εποχές παγετώνων σε ζεστότερες περιόδους καθώς οι ερευνητές θα είναι ικανοί να υπολογίσουν χαμένες πληροφορίες και να τις ενώσουν σε μια περισσότερο ολοκληρωμένη εικόνα.

Παρόμοια, θα είναι πιθανό να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οικολογικές μελέτες που μέχρι τώρα είναι ανολοκλήρωτες ή διαστρεβλωμένες. Γιατί πληθυσμοί ζώων όπως οι λαγοί και οι αλεπούδες αυξομειώνονται τόσο δραματικά; Ποιοι παράγοντες επιδρούν με μεγαλύτερη βαρύτητα στην παρακμή των πληθυσμών και τελικά, οδηγούν σε εξαφάνιση;
Το νέο άρθρο προσφέρει μια λύση στο πρόβλημα της ανακατασκευής των χαμένων πληροφοριών στις μελέτες δυναμικών συστημάτων όπως το κλίμα της Γης ή οι πληθυσμοί των ζώων.

Με τη νέα αυτή έρευνα είναι πιθανό να αποκαλυφτούν νέα ευρήματα σε σημαντικά επιστημονικά θέματα όπως η κλιματική αλλαγή και οι ακραίες αυξομειώσεις πληθυσμών σε μερικά είδη ζώων.

Με την ανάπτυξη της νέας Hamiltonian προσέγγισης στο πρόβλημα, χρησιμοποιώντας έναν μαθηματικό αλγόριθμο και υποθέτοντας ότι η δυναμική του κάθε συστήματος έχει άγνωστες παραμέτρους και ότι τα δεδομένα παραμορφώνονται από τυχαίες διακυμάνσεις, οι ερευνητές από την Καλιφόρνια και το Λανκάστερ επαναδημιούργησαν επιτυχώς μετρήσεις σε μελέτη πάνω σε μια κοινωνία των τυφλοπόντικων-μουστελίδων.

Πολλά μικρά είδη θηλαστικών έχουν κυκλική δυναμική πληθυσμού, που περιοδικά εναλλάσσεται σε μικρές και μεγάλες κοινότητες- ένα φαινόμενο συμπεριφοράς που μπερδεύει τους οικολόγους για δεκαετίες. Ανασκευασμένα στοιχεία σε τέτοιες δυναμικές λείας-θηρευτή μπορούν τώρα να δώσουν νέα εικόνα στην αιτιολόγηση της ξαφνικής παρακμής μερικών ειδών.

Μεταφρασμένο-Προσαρμοσμένο από:
nstitute of Physics (2009, May 24). Seeing Beyond The Invisible: Uncovering Our Planet’s Past To Help Predict Its Future. ScienceDaily. Retrieved May 25, 2009, from http://www.sciencedaily.com/releases/2009/05/090522081349.htm

Journal Reference:
  1. Smelyanskiy V N et al. Recovering 'lost' information in the presence of noise: Application to rodent-predator dynamics. New J. Phys., 11 053012; June 2009

earthsos.gr/earthsos.blogspot.com

Οι αλλαγές στον ήλιο δεν είναι αρκετές για να προκαλέσουν παγκόσμια θέρμανση


O Peter Adams, καθηγητής πολιτικής και περιβαλλοντικής μηχανικής από το πανεπιστήμιο Carnegie Mellon και ο Jeff Pierce από το πανεπιστήμιο Dalhousie στον Καναδά- έλεγξαν πρόσφατα μια αμφιλεγόμενη υπόθεση που αναφέρει πως οι αλλαγές του ήλιου προκαλούν την παγκόσμια θέρμανση.

Οι δύο επιστήμονες ανέπτυξαν ένα μοντέλο για να κάνουν τον έλεγχο.

Η υπόθεση: Η αυξημένη ηλιακή δραστηριότητα μειώνει την τη νέφωση αλλάζοντας τις κοσμικές ακτίνες. Έτσι, όταν τα νέφη μειώνονται, περισσότερο ηλιακό φως εισέρχεται με αποτέλεσμα να ζεσταίνεται η Γη.

Τα ευρήματα: Οι πρώτες ατμοσφαιρικές προσομοιώσεις των αλλαγών των ατμοσφαιρικών ιόντων και του σχηματισμού των σωματιδίων(σαν αποτέλεσμα των αλλαγών του ήλιου και των κοσμικών ακτίνων) έδειξαν ότι αλλαγές στη συγκέντρωση των σωματιδίων που επηρεάζουν τα σύννεφα είναι πολύ μικρές(100 φορές) ώστε να επηρεάσουν το κλίμα.

«Το βασικό πρόβλημα με την υπόθεση είναι ότι οι ηλιακές μεταβολές πιθανά αλλάζουν τα ποσοστά σχηματισμού νέων σωματιδίων σε λιγότερο από 30% στην ατμόσφαιρα. Επίσης, αυτά τα σωματίδια είναι υπερβολικά μικρά και χρειάζεται να μεγαλώσουν πριν μπορέσουν να επηρεάσουν τα σύννεφα. Τα περισσότερα δεν επιζούν για να το κάνουν αυτό», αναφέρει ο Adams.

H έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Geophysical Research Letters.

Pierce, J. R., and P. J. Adams (2009), Can cosmic rays affect cloud condensation nuclei by altering new particle formation rates?, Geophys. Res. Lett., 36, L09820, doi:10.1029/2009GL037946

Πηγές:

http://www.cmu.edu/news/archive/2009/May/may11_cloudcoverage.shtml


http://global-warming.accuweaher.com


earthsos.gr/earthsos.blogspot.com

Λίμνη Βόλβη

Μιας και προχθές πήγα εκδρομή με τη σχολή στη λίμνη Βόλβη βρήκα ευκαιρία να βγάλω μερικές φωτογραφίες.

Η Βόλβη είναι η δεύτερη μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας με έκταση περίπου 68 km² και μέγιστο βάθος 20 μέτρα. Η Βόλβη βρίσκεται στην επαρχία του Λαγκαδά στο νομό Θεσσαλονίκης και ανατολικά της πολύπαθης λίμνης Κορώνειας.
Χαρακτηρίζεται εύτροφη λίμνη όμως είναι προβλέψιμη και σταθερή όσον αφορά τη δυναμική του φυτοπλαγκτού.

Lake Volvi

Lake Volvi

Lake Volvi

parameter

skala

plankton

Lake Volvi

earthsos.gr/earthsos.blogspot.com

Ποδήλατο στη Θεσσαλονίκη

cars

Τους τελευταίους δύο μήνες κυκλοφορώ αποκλειστικά με το ποδήλατο εδώ στη Θεσσαλονίκη.
Αποφάσισα λοιπόν να γράψω μερικές εντυπώσεις.. Καταρχήν η απόσταση από το σπίτι μου μέχρι το πανεπιστήμιο είναι περίπου 3,5 χιλιόμετρα. Βέβαια, η περιοχή όπου μένω(Άνω Τούμπα) είναι πιο ψηλά υψομετρικά σε σχέση με το κέντρο. Αυτό έχει ένα καλό κι ένα κακό(σχετικό είναι αυτό). Ας πάμε στο καλό πρώτα. Μιας και έχω βρει ένα δρόμο με πολύ κατηφόρα πίσω από το σπίτι μου φτάνω σε περίπου ένα λεπτό στην Τριανδρία χωρίς καν να κάνω πηδάλι! Έπειτα από Τριανδρία βγαίνω απευθείας στην Αγίου Δημητρίου και σε 4 λεπτάκια είμαι στη σχολή. Συνολικός χρόνος γύρω στα 6 λεπτά με ελάχιστο κόπο! Με το αστικό αν βάλουμε την αναμονή, τη διάρκεια και την κίνηση φτάνω σε ένα τέταρτο με εικοσάλεπτο το πολύ.
Πάμε στο γυρισμό! Συνήθως γυρίζω από εγνατία-λαμπράκη και μετά ανεβαίνω, ανεβαίνω μέχρι να φτάσω σπίτι μου. Έχει τύχει αρκετές φορές να ξεκινήσω ταυτόχρονα από τα πανεπιστήμια με το αστικό που θα έπαιρνα υπό άλλες συνθήκες. Φτάνουμε την ίδια ακριβώς στιγμή. Δέκα λεπτά με ένα τέταρτο περίπου.. Βέβαια όταν φτάνω σπίτι έχω γίνει παπί από τον ιδρώτα αλλά έχω κάνει και το cardio μου ταυτόχρονα!

Ας πάμε τώρα στην συμπεριφορά των οδηγών-πεζών στους δρόμους από τη δική μου οπτική.
Δυστυχώς πολλές φορές ένας ποδηλάτης ή ακόμη και μοτοσυκλετιστής γίνεται στιγμιαία αόρατος τη στιγμή που κάποιος οδηγός αυτοκινήτου "ελέγχει" τους δρόμους. Ψάχνει μόνο για αυτοκίνητα. Και αν δεν την πάθεις στην αρχή καλώς. Μαθαίνεις να κόβεις ταχύτητα και να σταματάς πολλές φορές όταν βλέπεις έναν οδηγό αυτοκινήτου να βγάζει τη μούρη του από ενα στενό. Άλλωστε έχει αποδειχθεί και πειραματικά ότι οι μισοί περίπου άνθρωποι δεν μπορούν να διακρίνουν κάτι πέρα από αυτό που έχουν συνηθίσει και εστιάσει. Μιας και οι δρόμοι είναι γεμάτοι με αυτοκίνητα, τι θα βλέπουν; Αυτοκίνητα.

Κάντε το τεστ προσοχής:Αρκετοί πεζοί επίσης δεν βλέπουν τα ποδήλατα! Αλλά αυτό είναι πιο εύκολο να το χειριστείς απότι με ένα αυτοκίνητο εκτός βέβαια και αν πεταχτεί κανένας μπροστά σου.

Δεν είναι τίποτα το ποδήλατο. Μην το φοβάστε ακόμα και στις μεγάλες πόλεις. Κρατήστε μια σταθερή πορεία στο δρόμο και μη μασάτε. Απλώς πρέπει να προσέχετε. Ακόμη και να έχετε προτεραιότητα κόψτε ταχύτητα και να είστε σε ετοιμότητα γιατί κάποιοι δε θα σας δουν ή ακόμη και να σας δουν θα σας αγνοήσουν. Και μη διστάσετε να υποδείξετε, να φωνάξετε όταν έχετε δίκαιο!Και μην ξεχνάτε την πανελλήνια ποδηλατοπορεία αύριο!

Εκτός και αν υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος, μην παίρνετε αυτοκίνητο μέσα στην πόλη.
Υπάρχουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, υπάρχουν τα ποδήλατα και άλλα δίκυκλα στην τελική.
Ούτε κίνηση θα υπήρχε αν το κάναμε αυτό, ούτε τόσα έξοδα για βενζίνη, ούτε τόση ατμοσφαρική ρύπανση.. Οι ελληνικοί δρόμοι δυστυχώς δεν αντέχουν τόσα αυτοκίνητα, ιδίως μέσα στις πόλεις.

Σύντομα θα βάλω και φωτογραφίες από το μικρό και φθηνό μου όχημα.

Κλιματική αλλαγή και Μεσόγειος


Πώς μπορεί η Μεσόγειος να λειτουργήσει ως μοντέλο μελέτης των παγκόσμιων κλιματικών αλλαγών που συνδέονται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες; Ποια δεδομένα προκύπτουν από τη μελέτη της Μεσογείου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουμε ποσοτικά και να παρακολουθήσουμε, στην κλίμακα της Μεσογείου, τις κλιματικές αλλαγές, αλλά και να συγκρίνουμε τις προβλέψεις της παγκόσμιας αλλαγής (φαινόμενο του θερμοκηπίου, αύξηση της θερμοκρασίας και διαθεσιμότητα των γλυκέων υδάτων);

Στα παραπάνω ερωτήματα έδωσε απάντηση σε μια διάλεξη που πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα 4 Μαΐου 2009 και ώρα 20:00, ο Καθηγητής Jean Pierre Bethoux, πρώην Διευθυντής Ερευνών του CNRS της Γαλλίας και μέλος της ομάδας του IPCC που βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ειρήνης 2007. Η διάλεξη έγινε στο συνεδριακό Κέντρο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης

Την εκδήλωση διοργάνωσαν το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και το Δίκτυο Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΑΠΘ, υπό την αιγίδα του υπουργείου Μακεδονίας- Θράκης, με την υποστήριξη του Γενικού Προξενείου της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη, της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης.

Ο Ζαν Πιέρ Μπετού ο οποίος είναι Διδάκτορας Επιστημών Φυσικής Ωκεανογραφίας και έχει διατελέσει Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών (CNRS), στη Γαλλία ανέφερε πως η Μεσόγειος είναι ένα μοντέλο το οποίο μπορεί να μας δείξει τι συμβαίνει σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Ο Μπετού επισήμανε πως η αύξηση του πληθυσμού και το φαινόμενο του θερμοκηπίου αλλάζουν τη ζωή πάνω στη Γη ενώ μίλησε τόσο για τις φυσικές όσο και για τις ανθρώπινες αιτίες της κλιματικής αλλαγής. Τόνισε ότι οι κλιματικές αλλαγές του παρελθόντος οφείλονταν σε αλλαγές της τροχιάς της Γης γύρω από τον ήλιο ενώ η σημερινή αλλαγή του κλίματος οφείλεται κατά κύριο λόγο στις ανθρώπινες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

earthsos.gr/earthsos.blogspot.com

Έχουμε νερό για δύο χρόνια

Water: It's precious, don't waste it

Να και μια καλή είδηση!

Υπερδιπλασιάστηκαν τα αποθέματα νερού της ΕΥΔΑΠ
μέσα σε λιγότερο από πέντε μήνες, σύμφωνα με τα πρόσφατα δελτία μετρήσεων.

Ωστόσο οι ειδικοί συμβουλεύουν «συνεχή εγρήγορση στη διαχείριση για τη μείωση της κατανάλωσης και όχι εφησυχασμό», αφού η ζήτηση του νερού καταγράφει ανοδική πορεία και εμφανίζεται αυξημένη έως 80% την τελευταία δεκαπενταετία.

Στις 12 Δεκεμβρίου 2008 οι συνολικές ποσότητες νερού στους ταμιευτήρες της Υλίκης, του Μαραθώνα, του Μόρνου και του Εύηνου είχαν φτάσει στο χαμηλότερο σημείο της τελευταίας οκταετίας και επαρκούσαν για την υδροδότηση της Αττικής για περίπου έναν χρόνο: σύμφωνα με το δελτίο, τα αποθέματα της ΕΥΔΑΠ ανέρχονταν στα 419 εκατ. κυβικά μέτρα. Στις 4 Μαΐου 2009, έπειτα από τις βροχοπτώσεις των προηγούμενων μηνών και το λειώσιμο των λιγοστών χιονιών, οι ποσότητες νερού στους ίδιους ταμιευτήρες ξεπέρασαν τα 870 εκατομμύρια κ.μ.

Για περισσότερα δείτε το άρθρο από TA NEA.

Ο κοιμώμενος ήλιος και οι κλιματικές αλλαγές


«Μπορεί ο ήλιος να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο στο φαινόμενο των κλιματικών αλλαγών απ’ όσο πιστεύονταν έως σήμερα;», διερωτάται η εφημερίδα The Independent, καθώς νέες ελπίδες γεννώνται στην επιστημονική κοινότητα για ενδεχόμενη θετική συμβολή του ηλίου στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Στην επιφάνεια του ηλίου παρατηρούνται κηλίδες, οι οποίες αποτελούν τις πηγές των ηλιακών εκλάμψεων και συνδέονται άμεσα με την ενεργητικότητα του ήλιου που εμφανίζει περιοδικότητα 11 ετών. Σήμερα, οι κηλίδες αυτές έχουν εξαφανιστεί, κάτι που δεν αποτελεί καινούργιο φαινόμενο, καθώς ανάλογη εξάλειψη των κηλίδων είχε καταγραφεί και το 17ο αιώνα.

Ποτέ όμως, η εξαφάνισή τους δεν έχει διαρκέσει για τόσο μεγάλο διάστημα. Και δεν είναι μόνο οι ηλιακές κηλίδες που προκαλούν προβληματισμό –ο ηλιακός άνεμος, δηλαδή τα ρεύματα σωματιδίων που εκπέμπει ο ήλιος, βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα από την αρχή της παρατήρησής του. «Πρόκειται για τον πιο ήρεμο ήλιο που έχουμε δει τον τελευταίο αιώνα», επισημαίνει ο ηλιακός επιστήμονας της NASA, Ντέιβιντ Χάθαγουεϊ. Η «χειμερία νάρκη» του ήλιου δεν αποτελεί πρόκληση για τους επιστήμονες αλλά και για ολόκληρη τη επιστημονική θεώρηση των κλιματικών αλλαγών.

Για περισσότερα δείτε το άρθρο της Ναυτεμπορικής.

Τμήμα κειμένου από naftemporiki.gr

Μπορείτε να βρείτε περισσότερα στοιχεία για το θέμα στο climatechange.edu.gr

Για το παραπάνω θέμα μπορείτε επίσης όσοι ενδιαφέρεστε να δείτε ένα περιεκτικό και κατατοπιστικό άρθρο για το ρόλο των κοσμικών ακτίνων-ηλιακής δραστηριότητας στο κλίμα.

Μειώθηκε η βιοποικιλότητα


one ring to rule them all
Originally uploaded by satel444
Κατά 30% έχει μειωθεί η βιοποικιλότητα από το 1970 έως σήμερα, τόνισε ο διευθυντής της WWF, Τζιμ Λιπ, μιλώντας στο πανευρωπαϊκό συνέδριο για την προστασία της βιοποικιλότητας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Ο κ. Λιπ υπογράμμισε μάλιστα πως στα τροπικά δάση το ποσοστό της μείωσης φτάνει το 50%.

Η επιτυχία στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από την αντιμετώπιση της απώλειας της βιοποικιλότητας τόνισε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο.

Ο αρμόδιος επίτροπος Σταύρος Δήμας αναφέρθηκε στους στόχους του πανευρωπαϊκού συνεδρίου για την προστασία της βιοποικιλότητας, ενώ ανέφερε ότι οι ρυθμοί μείωσης των ειδών είναι έως και 1.000 φορές ταχύτεροι από ότι θα ήταν με φυσικούς ρυθμούς.

Για περισσότερα δείτε εδώ

Τμήμα κειμένου από skai.gr