Πύλη παιδαγωγικού υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης


Πρόκειται για μια νέα διαδικτυακή εφαρμογή που δημιουργήθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με την αποκλειστική χορηγία του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

Η πύλη αυτή απευθύνεται στην ευρύτερη κοινότητα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με έμφαση στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Βασικός σκοπός της είναι η συγκέντρωση του παιδαγωγικού υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που έχει δημιουργηθεί διαχρονικά στη χώρα μας και η διάθεσή του με εύκολο τρόπο στους εκπαιδευτικούς ώστε να εμπλουτίσουν τα μαθήματα που διδάσκουν. Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να καταχωρεί σε ειδικό χώρο και να θέτει σε κοινή χρήση το παιδαγωγικό υλικό που έχει δημιουργήσει.

Η πύλη βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.env-edu.gr/

Περισσότερα εδώ

Να σημειωθεί και η εξίσου σημαντική πύλη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του κέντρου ΠΕ Καστοριάς, στη διεύθυνση http://www.kpe.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: