Απότομες αλλαγές για τη χλωρίδα και πανίδα της Αρκτικής


Τα μοναδικά για τη χλωρίδα και πανίδα ενδιαιτήματα, που περιλαμβάνουν το θαλάσσιο πάγο, τούνδρα, λίμνες και τα εδάφη τύρφης(σαπισμένα χόρτα, φύλλα), εξαφανίζονται τις τελευταίες δεκαετίες, και μερικά χαρακτηριστικά αρκτικά είδη έχουν αρχίσει να παρακμάζουν. Οι αλλαγές στην αρκτική βιοποικιλότητα έχουν παγκόσμιες επιπτώσεις και επιπλέον δημιουργούν περισσότερες προκλήσεις για τους ανθρώπους που ζουν στην Αρκτική
Η αναφορά για τη Βιοποικιλότητα της Αρκτικής σχετίζεται με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και άλλων παραγόντων στα καταφύγια των ζώων και των φυτών της Αρκτικής (The Arctic Biodiversity Trends -- 2010: Selected Indicators of Change report).

Η αναφορά βασίζεται σε είκοσι δύο δείκτες και προσφέρει ένα γενικό πλάνο για τις τάσεις που παρατηρούνται στην Αρκτική βιοποικιλότητα σήμερα. Η πολική αρκούδα αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά είδη που επηρεάζεται από τις αλλαγές στην Αρκτική, αλλά δεν είναι το μόνο. Οι δείκτες δείχνουν ότι η Αρκτική έχει αλλάξει δραματικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών και ότι τα μοναδικά ενδιαιτήματά της έχουν αρχίσει να εξαφανίζονται.
Η αναφορά παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα αλλαγών για τα αρκτικά οικοσυστήματα καθώς και για τη βιοποικιλότητα.

Οι πολικές αρκούδες εξαρτώνται από το θαλάσσιο πάγο για το ενδιαίτημα τους. Γι’ αυτό το λόγο είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητες και εκτεθειμένες στις σημαντικές καταγεγραμμένες μειώσεις του θαλάσσιου καλύμματος πάγου σε τμήματα της Αρκτικής και στη λέπτυνση των μεγάλων πάγων. Έρευνες δείχνουν ότι ο αριθμός των πολικών αρκούδων έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Η βλάστηση που συγκροτεί τα οικοσυστήματα της τούνδρας- πολλά είδη γρασιδιού, βρύα, βούρλα και λειχήνες- αντικαθίστανται, σε μερικά μέρη, από είδη πιο νότιων τοποθεσιών όπως αειθαλή θαμνώδη βλάστηση.

Ένα σημαντικό εύρημα της Αναφοράς είναι ότι η κλιματική αλλαγή φαίνεται να είναι ο πιο σημαντικός στρεσογόνος παράγοντας στην Αρκτική βιοποικιλότητα, αν και οι μολύνσεις, οι αλλαγές των ενδιαιτημάτων, η βιομηχανική ανάπτυξη και ο θερισμός συνεχίζουν να προκαλούν προβλήματα.

Μεταφρασμένο-προσαρμοσμένο από:
International Polar Year - Oslo Science Conference (2010, June 9). Rapid changes for Arctic flora and fauna. ScienceDaily. Retrieved June 14, 2010, from http://www.sciencedaily.com­ /releases/2010/06/100609094134.htm

earthsos.gr/earthsos.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: