Το διοξείδιο του άνθρακα δρα ως παγκόσμιος θερμοστάτης


Μια νέα μελέτη με ατμοσφαιρικά-ωκεάνια κλιματικά μοντέλα από το ινστιτούτο Goddard για διαστημικές μελέτες της NASA δείχνει ότι η θερμοκρασία της Γης τελικά εξαρτάται από τα επίπεδα του ατμοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα

Χωρίς τα μη-υγροποιημένα (non-condensing) αέρια θερμοκηπίου όπως το διοξείδιο του άνθρακα, το μεθάνιο, το οξείδιο του αζώτου, το όζον και τους χλωροφθοράνθρακες ,οι υδρατμοί κα τα σύννεφα θα ήταν ανίκανα να δώσουν τους μηχανισμούς ανάδρασης που ενισχύουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Σε αυτή τη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science, όλα τα μη-υγροποιούμενα αέρια του θερμοκηπίου καθώς και τα αερολύματα μηδενίστηκαν, και το παγκόσμιο κλιματικό μοντέλο έτρεξε στο χρόνο για να δειχθεί τι θα συμβεί στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.


Μια παρόμοια μελέτη καθοδηγούμενη από τον συντελεστή Gavin Schmidt που έγινε δεκτή για δημοσίευση από το Journal of Geophysical Research δείχνει ότι το διοξείδιο του άνθρακα ευθύνεται για το περίπου 20% του φαινομένου του θερμοκηπίου, ενώ οι υδρατμοί και τα σύννεφα συμβάλλουν στο 75%, και τα αερολύματα συμβάλλουν στο υπόλοιπο 5%. Όμως, το 25% των μη-υγροποιημένων αερίων του θερμοκηπίου που περιλαμβάνουν το διοξείδιο του άνθρακα, είναι παράγοντας-κλειδί για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Με αυτήν την παραδοχή, το διοξείδιο του άνθρακα είναι υπεύθυνο για το 80% της ακτινοβολίας που στηρίζει το φαινόμενο του θερμοκηπίου της Γης.

“Το συμπέρασμα είναι ότι το ατμοσφαιρικό διοξείδιο του άνθρακα δρα σαν ένας θερμοστάστης στη ρύθμιση της θερμοκρασίας της Γης”, αναφέρει ο κύριος συγγραφέας Andrew Lacis του ινστιτούτο Goddard της NASA.

Εικόνες: Credit: NASA GISS/ Lilly Del Valle

Για περισσότερα: http://www.nasa.gov/topics/earth/features/co2-temperature.html

earthsos.gr/earthsos.blogspot.com