Επιβραδύνοντας την κλιματική αλλαγή στοχεύοντας αέρια του θερμοκηπίου εκτός από το διοξείδιο του άνθρακα


Το διοξείδιο του άνθρακα παραμένει ο αναδιαμφισβήτητος βασιλιάς της πρόσφατης κλιματικής αλλαγής, αλλά διάφορα άλλα αέρια του θερμοκηπίου συνεισφέρουν επίσης στο πρόβλημα. Μια νέα μελέτη που διεξήχθη από επιστήμονες του NOOA και δημοσιεύτηκε online στο Nature,δείχνει ότι η αποκοπή εκπομπών αυτών των άλλων αερίων θα μπορούσε να επιβραδύνει τις αλλαγές του κλίματος που αναμένονται στο μέλλον.

« Γνωρίζουμε ότι η πρόσφατη κλιματική αλλαγή οδηγείται κυρίως από το διοξείδιο του άνθρακα που εκλύεται κατά τη διάρκεια καύσης ορυκτών καυσίμων και γνωρίζουμε ότι αυτό το πρόβλημα πρόκειται να είναι μακροπρόθεσμο διότι το διοξείδιο του άνθρακα είναι επίμονο στην ατμόσφαιρα. Χαμηλώνοντας όμως τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου εκτός από το διοξείδιο του άνθρακα θα είχε σα συνέπεια μερικές απότομες αλλαγές προς το καλύτερο».

Οι επιστήμονες γνωρίζουν ότι η σταθεροποίηση της θερμικής επίδρασης του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα θα απαιτούσε μια μείωση περίπιυ 80% στις ανθρώπινα προκαλούμενες εκπομπές- εν μέρει βέβαια γιατί μέρος του διοξειδίου του άνθρακα που εκλύεται σήμερα θα παραμείνει στην ατμόσφαιρα για χιλιάδες χρόνια. Σε αντίθεση, μειώνοντας τις εκπομπές των μη –CO2 αερίων του θερμοκηπίου κατά 80% θα μπορούσε να μειωθεί και η κλιματική επίδραση θέρμανσης ουσιαστικά μέσα σε δύο δεκαετίες. Κόβοντας τόσο το διοξείδιο του άνθρακα όσο και τα άλλα αέρια του θερμοκηπίου σε αυτήν την έκταση θα μπορούσε να καταλήξει σε μια μείωση στην συνολική επίδραση θέρμανσης από τα αέρια του θερμοκηπίου αυτού του αιώνα, δείχνει η δημοσίευση.

Κείμενο μεταφρασμένο-προσαρμοσμένο από:
National Oceanic and Atmospheric Administration (2011, August 4). Slowing climate change by targeting gases other than carbon dioxide. ScienceDaily. Retrieved August 5, 2011, from http://www.sciencedaily.com­/releases/2011/08/110803133522.htm

Journal Reference:

  1. S. A. Montzka, E. J. Dlugokencky, J. H. Butler. Non-CO2greenhouse gases and climate change. Nature, 2011; 476 (7358): 43 DOI: 10.1038/nature10322

earthsos.gr/earthsos.blogspot.com