Κουνούπι: Ίσως το πιο φονικό ζώο του πλανήτη!


  • Τα κουνούπια είναι μέλη μιας οικογένειας των Nematocera: την Culicidae. Τα κουνούπια μοιάζουν με τις οικογένειες Tipulidae και Chironomidae. 
  •  Πάνω από 3,500 είδη κουνουπιών έχουν ήδη περιγραφεί από διάφορα μέρη του κόσμου. Μερικά κουνούπια που τσιμπάνε ανθρώπους δρουν σα φορείς για διάφορες μολυσματικές ασθένειες. 
  • Αρκετοί επιστήμονες έχουν προτείνει ότι μια ολοκληρωτική εξουδετέρωση των κουνουπιών δε θα είχε σημαντικές οικολογικές επιπτώσεις. 
  •  Εξαιτίας των παρασίτων ελονοσίας που μεταφέρονται από το κουνούπι, το κουνούπι είναι υπεύθυνο για τους θανάτους περισσότερων από δύο εκατομμυρίων ανθρώπων το χρόνο. 
  •  Επί πρόσθετα, τα κουνούπια υπολογίζεται ότι μεταδίδουν ασθένειες σε περισσότερους από 70 εκατομμύρια ανθρώπους το χρόνο.

Στις τρεις τελευταίες εικόνες απεικονίζονται διάφορες λάρβες κουνουπιών
Κείμενο μεταφρασμένο-προσαρμοσμένο από Wikipedia

Καλή χρονιά!!!!