Ουρακοτάγκος του Βόρνεο  • Ο ουρακοτάγκος του Βόρνεο είναι ενδημικό είδος του νησιού και συναντάται σε δύο Μαλαισιακές περιφέρειες καθώς επίσης σε τρεις από τις τέσσερις Ινδονησιακές επαρχίες του Καλιμάνταν. 
  • Οι ουρακοτάγκοι αποτελούν τα μεγαλύτερα δενδρικά (arboreal) θηλαστικά που ζουν πάνω στη Γη. Παρόλο που είναι ημι-μοναχικά ζώα, παρατηρούνται πολύπλοκα κοινωνικά δίκτυα μεταξύ των μελών μιας κοινότητας. 
  • Λόγω της πλούσιας διατροφής τους σε φρούτα, οι ουρακοτάγκοι παίζουν σημαντικό ρόλο στη διασπορά των σπόρων. Το απειλούμενο είδος του ουρακοτάγκου του Βόρνεο πέρα από φρούτα, τρέφεται με φύλλα, λουλούδια, φλούδες και έντομα. 
  • Ο συνολικός πληθυσμός του είναι μεταξύ 45.000-69.000 ατόμων που ζουν σε 86.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα (υπολογισμός: 2003-2005). Τα τελευταία 60 χρόνια, η υπολογισμένη μείωση του πληθυσμού των ουρακοτάγκων είναι 50%. Η μείωση του πληθυσμού συνεχίζεται κυρίως εξαιτίας της απώλειας δασών λόγω της φωτιάς και της μετατροπής τους σε αγροτικές εκτάσεις. 
  •  Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο ουρακοτάγκος είναι το μόνο ανθρωποειδές με δύο διαφορετικές μορφές ώριμων αρσενικών (bimaturism). Συγκεκριμένα, τα αρσενικά με «κολάρο» είναι διπλάσια στο μέγεθος σε σχέση με τα θηλυκά, έχουν μια χαίτη με σκούρες τρίχες στην πλάτη, κολάρο και δίσκο στο πρόσωπο και ένα «σακίδιο» στο λαιμό που χρησιμοποιείται για κραυγές. Τα αρσενικά χωρίς «κολάρο» (flange), έχουν το ίδιο μέγεθος με ένα θηλυκό και δεν παράγουν χρονικά μεγάλες κραυγές. 
  • Οι κύριες απειλές του είδους αυτού είναι οι απώλειες του ενδιαιτήματός τους συμπεριλαμβανομένης και της διάτμησης, οι φωτιές, το κυνήγι, το εμπόριο και η λαθροϋλοτομία. 
Πηγή:
Ancrenaz, M., Marshall, A., Goossens, B., van Schaik, C., Sugardjito, J., Gumal, M. & Wich, S. 2008. Pongo pygmaeus. In: IUCN 2013. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2013.2. <www.iucnredlist.org>.

Εικόνα από: Wikipedia