Οι εκπομπές αμμωνίας των θαλασσοπούλιων συνεισφέρουν στην ατμοσφαιρική οξύτητα

Οι εκπομπές αμμωνίας από τα θαλασσοπούλια έχουν αποδειχθεί να αποτελούν μια σημαντική πηγή αζώτου σε απομακρυσμένα παράκτια οικοσυστήματα, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο σε μεγάλη αύξηση των θρεπτικών(ευτροφισμό) και σε οξέωση των οικοσυστημάτων.

Ενώ οι περισσότερες εκπομπές αμμωνίας προέρχονται από τα εξημερωμένα ζώα όπως τα οικόσιτα πουλερικά και τα γουρούνια, τα θαλασσοπούλια είναι οι πιο σημαντικοί απελευθερωτές αμμωνίας στην ατμόσφαιρα, σε απομακρυσμένες περιοχές.

Μια πρόσφατη μελέτη έχει δείξει πως οι εκπομπές μπορούν να διαφέρουν ανάμεσα σε είδη θαλασσοπούλιων, με μια υψηλότερη αναλογία αμμωνίας να προκύπτει σε πουλιά που φωλιάζουν σε γυμνά εδάφη, σε σύγκριση με πουλιά που φωλιάζουν σε λαγούμια.

Οι πληθυσμοί των θαλασσοπούλιων μεταβάλλονται συνεχώς, με μερικά είδη να αυξάνονται και άλλα να υπόκεινται σε δραματικές μειώσεις. Αυτό έχει μια σημαντική επίδραση στη μεσολαβούμενη από τα θαλασσοπούλια ροή θρεπτικών από τη θάλασσα στην ξηρά αλλά και στην ατμοσφαιρική οξέωση.

Ο κύριος συγγραφέας, Dr Trevor Blackall πιστεύει ότι «τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται σε αυτή τη δημοσίευση θα βοηθήσουν τους επιστήμονες να προβλέψουν τις μεταβαλλόμενες συνεισφορές των θαλασσοπούλιων στις ατμοσφαιρικές εκπομπές αμμωνίας». Σύμφωνα με τον Dr Blackall, «τα ευρήματα θα βοηθήσουν την περαιτέρω κατανόηση των επιδράσεων που έχει η απώλεια της βιοποικιλότητας και η κλιματική αλλαγή στη λειτουργία των οικοσυστημάτων».

Σύμφωνα με τον Chief Editor Peter Brimblecombe, αυτή η μελέτη είναι «εντυπωσιακή στο περιεχόμενο που αναφέρει ότι τα πτηνά εκκρίνουν ουρικό οξύ σε αντίθεση με τα θηλαστικά, όπου η εκκρινόμενη ουρία μετατρέπεται άμεσα σε αμμωνία. Η αμμωνία είναι το μόνο κύριο αλκαλικό αέριο στην ατμόσφαιρα και ασκεί σημαντική επιρροή στην οξύτητα της ατμόσφαιρας. Αυτή η δουλειά αποκαλύπτει μια εν δυνάμει μεγάλη βιολογική πηγή αμμωνίας».

«Τα αποτελέσματα πρέπει να ενδιαφέρουν όχι μόνο τους επιστήμονες, αλλά και το ευρύτερο κοινό, ιδιαίτερα άτομα με ορνιθολογικά ενδιαφέροντα», επισημαίνει η εκδότρια του Elsevier Friso Veenstra, «Και η κλιματική αλλαγή μας ανησυχεί όλους».

Μεταφρασμένο και προσαρμοσμένο από: Elsevier (2008, September 23). Seabird Ammonia Emissions Contribute To Atmospheric Acidity. ScienceDaily. Retrieved September 23, 2008, from http://www.sciencedaily.com­ /releases/2008/09/080923084535.htm

Journal Reference: Blackall et al. Temporal variation in atmospheric ammonia concentrations above seabird colonies. Atmospheric Environment, 2008; 42 (29): 6942 DOI: 10.1016/j.atmosenv.2008.04.059

earthsos.gr/earthsos.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: