Πλανήτης Γη: Αποκαλύπτοντας το παρελθόν, προβλέποντας το μέλλον


Μελέτες της κλιματικής εξέλιξης και της οικολογίας του παρελθόντος συνοδεύονται συχνά από χαμένες πληροφορίες- οι χαμένες μεταβλητές που απαιτούνται για μια ολοκληρωμένη εικόνα φαίνονταν εδώ και πολύ καιρό να είναι μη ανιχνεύσιμες μέχρι που κάποιοι επιστήμονες δημιούργησαν μια φόρμουλα η οποία θα γεμίσει τα κενά της γνώσης μας και θα βοηθήσει στην πρόβλεψη του μέλλοντος.

Μια πρωτότυπη μέθοδος ανακατασκευής των χαμένων δεδομένων θα ρίξει φως στο πως και γιατί το κλίμα μας μετακίνησε από εποχές παγετώνων σε ζεστότερες περιόδους καθώς οι ερευνητές θα είναι ικανοί να υπολογίσουν χαμένες πληροφορίες και να τις ενώσουν σε μια περισσότερο ολοκληρωμένη εικόνα.

Παρόμοια, θα είναι πιθανό να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οικολογικές μελέτες που μέχρι τώρα είναι ανολοκλήρωτες ή διαστρεβλωμένες. Γιατί πληθυσμοί ζώων όπως οι λαγοί και οι αλεπούδες αυξομειώνονται τόσο δραματικά; Ποιοι παράγοντες επιδρούν με μεγαλύτερη βαρύτητα στην παρακμή των πληθυσμών και τελικά, οδηγούν σε εξαφάνιση;
Το νέο άρθρο προσφέρει μια λύση στο πρόβλημα της ανακατασκευής των χαμένων πληροφοριών στις μελέτες δυναμικών συστημάτων όπως το κλίμα της Γης ή οι πληθυσμοί των ζώων.

Με τη νέα αυτή έρευνα είναι πιθανό να αποκαλυφτούν νέα ευρήματα σε σημαντικά επιστημονικά θέματα όπως η κλιματική αλλαγή και οι ακραίες αυξομειώσεις πληθυσμών σε μερικά είδη ζώων.

Με την ανάπτυξη της νέας Hamiltonian προσέγγισης στο πρόβλημα, χρησιμοποιώντας έναν μαθηματικό αλγόριθμο και υποθέτοντας ότι η δυναμική του κάθε συστήματος έχει άγνωστες παραμέτρους και ότι τα δεδομένα παραμορφώνονται από τυχαίες διακυμάνσεις, οι ερευνητές από την Καλιφόρνια και το Λανκάστερ επαναδημιούργησαν επιτυχώς μετρήσεις σε μελέτη πάνω σε μια κοινωνία των τυφλοπόντικων-μουστελίδων.

Πολλά μικρά είδη θηλαστικών έχουν κυκλική δυναμική πληθυσμού, που περιοδικά εναλλάσσεται σε μικρές και μεγάλες κοινότητες- ένα φαινόμενο συμπεριφοράς που μπερδεύει τους οικολόγους για δεκαετίες. Ανασκευασμένα στοιχεία σε τέτοιες δυναμικές λείας-θηρευτή μπορούν τώρα να δώσουν νέα εικόνα στην αιτιολόγηση της ξαφνικής παρακμής μερικών ειδών.

Μεταφρασμένο-Προσαρμοσμένο από:
nstitute of Physics (2009, May 24). Seeing Beyond The Invisible: Uncovering Our Planet’s Past To Help Predict Its Future. ScienceDaily. Retrieved May 25, 2009, from http://www.sciencedaily.com/releases/2009/05/090522081349.htm

Journal Reference:
  1. Smelyanskiy V N et al. Recovering 'lost' information in the presence of noise: Application to rodent-predator dynamics. New J. Phys., 11 053012; June 2009

earthsos.gr/earthsos.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: