Γενετικά τροποποιημένος μικροοργανισμός παράγει κυτταρίνη και σάκχαρα για βιοκαύσιμα


red tide
Originally uploaded by satel444
Ένα μικρόβιο που δημιουργήθηκε πρόσφατα στο εργαστήριο παράγει κυτταρίνη που μπορεί να μετατραπεί σε αιθανόλη και άλλα βιοκαύσιμα, αναφέρουν επιστήμονες από το πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν. Το συγκεκριμένο μικρόβιο μπορεί να καλύψει ένα σημαντικό ποσοστό των αναγκών που υπάρχουν σε καύσιμα.
Εκτός από την κυτταρίνη, τα κυανοβακτήρια που αναπτύχθηκαν από τον καθηγητή R. Malcolm Brown Jr. και τον Dr. David Nobles Jr., εκκρίνουν γλυκόζη και σουκρόζη. Αυτά τα απλά σάκχαρα είναι οι κύριες πηγές που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αιθανόλης. «Το κυανοβακτήριο είναι μια πολύ φθηνή πηγή για σάκχαρα που χρησιμοποιούνται για την αιθανόλη και τα καύσιμα», εξηγεί ο Nobles, ερευνητικός βοηθός στον τομέα Μικροβιολογίας και Μοριακής Γενετικής.
Οι Brown και Nobles λένε ότι τα κυανοβακτήρια τους μπορούν να μεγαλώσουν σε εγκαταστάσεις παραγωγής, σε μη αγροτικά εδάφη χρησιμοποιώντας αλμυρό νερό το οποίο είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση ή φυτικές καλλιέργειες.
Επίσης:
-Τα νέα κυανοβακτήρια χρησιμοποιούν το φως του ηλίου ως πηγή ενέργειας για την παραγωγή και έκκριση των σακχάρων και της κυτταρίνης.
-Η γλυκόζη, η κυτταρίνη και η σουκρόζη μπορούν να «μαζεύονται» συνεχώς χωρίς να βλάπτουμε ή να καταστρέφουμε τα κυανοβακτήρια.(θερίζοντας κυτταρίνη και σάκχαρα από αληθινή άλγη ή φυτείες, όπως το καλαμπόκι και το σακχαροκάλαμο, απαιτεί τη θυσία των οργανισμών και τη χρησιμοποίηση ενζύμων και μηχανικών μεθόδων για την εξαγωγή των σακχάρων).
-Τα κυανοβακτήρια που μπορούν να διορθώσουν το ατμοσφαιρικό άζωτο μπορεί να αναπτυχθούν χωρίς προσθήκη λιπάσματος που έχει ως βάση το πετρέλαιο.
Ο Nobles τροποποίησε τα κυανοβακτήρια( γνωστά και ως μπλε-πράσινη άλγη) δίνοντας τους ένα σετ γονιδίων παραγωγής κυτταρίνης από ένα μη φωτοσυνθετικό βακτήριο του «ξυδιού», Acetobacter xylinum, γνωστό και ως "πλούσιοσ" παραγωγός κυτταρίνης.
Τα νέα κυανοβακτήρια παράγουν μια σχετικά φτωχή, σαν ζελέ, μορφή κυτταρίνης που μπορεί εύκολα να σπάσει σε γλυκόζη. « Το πρόβλημα με την κυτταρίνη που λαμβάνεται από τα φυτά είναι το ότι δε μπορεί να διασπαστεί εύκολα διότι είναι υψηλά κρυσταλλικό και ανακατεμένο με λιγνίνη(για τη δομή) και άλλα συστατικά», αναφέρει ο Nobles.
Χωρίς τα κυανοβακτήρια το μεγάλο οικονομικό κόστος για την παραγωγή κυτταρινικής αιθανόλης και βιοκαυσίμων βρίσκεται στα ένζυμα και τις μηχανικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη διάσπαση της κυτταρίνης.
Χρησιμοποιώντας την άλγη σαν βιοκαύσιμο δε χρειάζεται να θερίζονται μεγάλες εκτάσεις γης. Οι πιέσεις που ασκούνται στους καλλιεργητές καλαμποκιού ώστε να παράγουν καλαμπόκι για τα καύσιμα δε θα υπάρχουν. Επίσης η ζήτηση για σουκρόζη που ωθεί την Βραζιλία να θερίζει τροπικά δάση του Αμαζονίου καλλιεργώντας σακχαροκάλαμο, θα σταματήσει με πιο θετικές περιβαλλοντικές συνέπειες.
Λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές ικανότητες παραγωγής των κυανοβακτηρίων( μπορούν να αυξηθούν), για να παραχθεί μια συγκεκριμένη ποσότητα βιοκαυσίμων απαιτείται έκταση μισή για την καλλιέργεια των κυανοβακτηρίων σε σχέση με μια φυτική καλλιέργεια.
Πηγή:
University of Texas at Austin (2008, April 24). Newly Created Microbe Produces Cellulose And Sugars For Biofuels.

earthsos.gr/earthsos.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: