Πως η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τον κύκλο του νερού;


Η κλιματική αλλαγή επιδρά στον κύκλο του νερού, θέτοντας το θέμα του αν θα έπρεπε να επενδύσουμε για την προσαρμογή σε τέτοιες επιδράσεις ή αν θα εστιάσουμε στα θέματα αναζήτησης πηγών νερού, όπως η παροχή νερού σε αυξανόμενους πληθυσμούς. Αν η επένδυση για την προσαρμογή απέναντι στην κλιματική αλλαγή είναι μια προτεραιότητα, τότε είναι καλύτερο να επενδύσουμε στην προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων ή στην ανάπτυξη μηχανικών υποδομών;

«Ο παραδοσιακός τρόπος της αντιμετώπισης ακραίων συμβάντων όπως οι πλημμύρες και οι ξηρασίες, με μηχανικές κατασκευές θα πρέπει να συμπληρωθεί με μια προσέγγιση των οικοσυστημάτων που σημαίνει να διαχειριστούμε την ξηρά και τα νερά με έναν οικονομικό και φιλικό στο περιβάλλον τρόπο ώστε να διατηρηθούν τα αποθέματα», εξηγεί ο Dr. Max Campos, ένας από τους εκδότες της αναφοράς της IPCC για τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή.

«Η κλιματική αλλαγή είναι πράγματι ένα σημαντικό θέμα, αλλά πρέπει να το δούμε σε σχέση με τις πολλές άλλες παγκόσμιες προκλήσεις που επηρεάζουν τις πηγές νερού όπως η αύξηση του πληθυσμού, η αστικοποίηση και η αλλαγή στη χρήση της γης. Η προσαρμογή είναι ζωτική- αλλά εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε σε όλη την ποικιλία των παραγόντων που απειλούν τις πηγές του νερού, και όχι να εστιάσουμε στην ανθρώπινα προκαλούμενη κλιματική αλλαγή αποκλείοντας καθετί άλλο», αναφέρει ο Oliver Brown από το διεθνές ινστιτούτο για την ενεργειακή ανάπτυξη(ISD).

«Θα έπρεπε να αποτελεί υποχρέωση για τις ευαίσθητες κοινότητες είτε στον ανεπτυγμένο είτε στον αναπτυσσόμενο κόσμο, η εξασφάλιση ότι τα σχέδια ανάπτυξης είναι έτοιμα και προσαρμοσμένα για την κλιματική αλλαγή. Η προσαρμογή δεν πρέπει να περιοριστεί στους πλούσιους», αναφέρει ο Dr Henk Van Schaik, συντονιστής σε ένα από τα προγράμματα της UNESCO-IHE. Ο Dr Van Schaik διαφώνησε στο ότι οι ευαίσθητες κοινότητες στον ανεπτυγμένο κόσμο ετοιμάζονται και επενδύουν για να προστατέψουν τις κοινωνίες, τις οικονομίες και τα περιβάλλοντα τους, από τις επιδράσεις των κλιματικών αλλαγών.

« Οι διάφορες προσεγγίσεις στην προσαρμογή απέναντι στην κλιματική αλλαγή, ποικίλουν από τη διαχείριση-διατήρηση του νερού και την οικονομική χρήση σε νέες τεχνολογίες», λέει ο Dr Mark Smith, επικεφαλής του προγράμματος για το νερό του IUCN. «Τα φράγματα και τα ρεζερβουάρ θεωρούνται ακόμη ως τα πιο αποτελεσματικά δομικά μέσα διαχείρισης. Αλλά πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε το περιβάλλον σαν έργο υποδομής για την προσαρμογή. Υγιή ποτάμια, υγρότοποι, και αποθήκες νερών από πλημμύρες- όλα αυτά μας κάνουν λιγότερο ευαίσθητους στην αλλαγή του κλίματος. Ένα μικρότερο ρίσκο είναι ένας καλός λόγος για την επένδυση σε αποθήκες νερού και στο περιβάλλον».

Μεταφρασμένο και προσαρμοσμένο από:
IUCN (2008, October 27). How Does Climate Change Affect The Water Cycle?. ScienceDaily. Retrieved October 28, 2008, from
http://www.sciencedaily.com/releases/2008/10/081013143031.htm

earthsos.gr/earthsos.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: