Κλιματική αλλαγή και επιστήμη: Απάντηση στους σκεπτικιστές της κλιματικής αλλαγής


Μετά το προηγούμενο άρθρο ακολουθεί το παρόν και αποτελεί απάντηση απέναντι στον σκεπτικισμό της κλιματικής αλλαγής. Το άρθρο υπογράφει μια ομάδα επιστημόνων: oι William Connolley, Ray Bradley, Michael Mann και Gavin Schimdt, όλοι τους αναγνωρισμένοι και διεθνούς φήμης επιστήμονες που ασχολούνται με το κλίμα.


Η αύξηση της ενέργειας στον ωκεανό συνδέεται άμεσα με την ενεργειακή ισορροπία στην κορυφή της ατμόσφαιρας διότι οι ωκεανοί είναι με διαφορά η μεγαλύτερη αποθήκη θερμότητας στο κλιματικό σύστημα.

Οι ωκεανοί θερμαίνονται περίπου με 0,6 W/m2 τα τελευταία δέκα χρόνια(Willis et al, Nature 2004) και σε ένα ελάχιστα χαμηλότερο ποσοστό σε σχέση με το 1950(Levitus et al, Nature 2000). Αυτό μόνο μπορεί να έχει εμφανιστεί με ένα δίκτυο πλανητικής ανισορροπίας όσον αφορά την ακτινοβολία.(για παράδειγμα, η Γη απορροφά περισσότερη ενέργεια απ’ ότι αποβάλλει). Έτσι, παρά τις αλλαγές στο albedo(το κλάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας που αντανακλάται από τη Γη), η απορροφούμενη ηλιακή ακτινοβολία είναι λιγότερη από την εξερχόμενη μεγάλου κύματος ακτινοβολία γι’ αυτήν την περίοδο, και ιδιαίτερα κατά την τελευταία δεκαετία.
Mordor
Επί πρόσθετα, τα κλιματικά μοντέλα που βασίζονται στις καλύτερες προβλέψεις για τις αλλαγές στα αέρια του θερμοκηπίου, τα aerosols, και την ηλιακή ενέργεια προβλέπουν μία πλανητική ενεργειακή ανισορροπία πολύ κοντινή με αυτή που προκύπτει από τα αποτελέσματα για το περιεχόμενο θερμότητας των ωκεανών.(Hansen et al, Science 2005).

Βελτιώσεις στις καταγραφές των albedo σίγουρα θα βοηθήσουν στην περεταίρω επανεκτίμηση των κλιματικών μοντέλων αλλά οι τωρινές αβεβαιότητες δεν υποβαθμίζουν τον κυρίαρχο ρόλο των αερίων του θερμοκηπίου στην αλλαγή της ενεργειακής ισορροπίας του πλανήτη.

Η ποικιλότητα όσον αφορά την ηλιακή ενέργεια είναι εδώ και πολύ καιρό υποψήφιος για την πρόκληση κλιματικών αλλαγών στη Γη. Άμεσες μετρήσεις της συνολικής ηλιακής irradiance(TSI) έχουν γίνει διαθέσιμες μόνο από τους δορυφόρους από το 1979 και ακόμη και αυτές περιέχουν στοιχεία αβεβαιότητας. Διάφορες μετρήσεις TSI από μόνες τους(της τάξης του 0,1%) είναι πολύ μικρές για να έχουν ένα μεγάλο ρόλο στην πρόσφατη αλλαγή του κλίματος. Αυτές οι επιδράσεις περιλαμβάνονται σε σύγχρονα κλιματικά μοντέλα αλλά τα τελευταία πενήντα χρόνια δεν συνεισφέρουν σημαντικά στις τρέχουσες τάσεις θέρμανσης που υπάρχουν στον πλανήτη.

Εμείς γι’ αυτό συμπεραίνουμε ότι κανένα από τα θέματα που επισημάνθηκαν από τον Benny Peiser έχουν λίγη ή και καμία εμπλοκή στη βάση της κλιματικής αλλαγής: την επίδραση των ανθρωπογενών αερίων του θερμοκηπίου.

Για ολόκληρο το κείμενο δείτε το:
http://www.opendemocracy.net/debates/article-6-129-2510.jsp

earthsos.gr/earthsos.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: